Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger Koninklijke Landmacht, Bataljonscommandant genie op kazerne te Meester Cornelis

De geïnterviewde was van 1947 tot 1949 uitgezonden naar Nederlands-Indië met de genie. Hij vertelt over de activiteiten en het kamp. De taak was om bruggen te bouwen in het gebied ten Zuid-Oosten van Batavia. De infanteristen waren hier geïsoleerd komen te zitten. Het was gevaarlijk werk, 's nachts werd er wacht gelopen bij het kamp. De baboes deden de was. De geïnterviewde vertelt voer de techniek van de Baileybrug en praat over het repareren van een weg. De geïsoleerde situatie was voor de mannen in het kamp niet makkelijk. De geïnterviewde kwam nog wel eens in de stad wat erg aangenaam was. De geïnterviewde werd hierna in Soerabaja gelegerd in de Darmo-kazerne. De tocht erheen en het opzetten was veel werk. De geïnterviewde vertelt over een opdracht die hij van een majoor kreeg en welke problemen dat gaf. Tijdens het bouwen van een noodbrug werd de geïnterviewde beschoten. Later was de geïnterviewde betrokken bij een vuurgevecht waarbij hij net niet geraakt werd. Na terugkeer in Nederland ontving hij een onderscheiding en werd tot zijn ongenoegen eervol ontslagen. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
987 
Interviewdatum
23 februari 2010 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV